• Aanbod

  Onze therapeuten zijn gespecialiseerd in het (diagnostisch) onderzoeken,

  stimuleren en opvolgen van de ontwikkeling van kinderen van 0 jaar tot (jong)volwassenen.

   

  Maak je graag gebruik van onze online hulpverlening of verkies je therapie aan huis?

  Vraag aan je behandelende therapeut om meer praktische info.

  Pediatrische kinesitherapie en

  psychomotorische therapie

  Je kan bij ons terecht met hulpvragen die binnen volgende motorische ontwikkelingsdomeinen vallen:

  • Fijne motoriek: knippen, plakken, vouwen, gommen, samenwerking tussen de 2 handen,... 
  • Grote motoriek: evenwicht, kracht, coördinatie, balvaardigheden,...
  • Cognitief motorische vaardigheden: visuomotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, ruimtelijke oriëntatie,...
  • Schrijfmotoriek: pengreep, kwaliteit van schrijven, motorische deelbewegingen schrijven,...
  • Richtingsproblemen of lateralisatieproblematiek
  • Executieve functies

  Ergotherapie

  Ondervindt jouw zoon/dochter problemen met dagelijkse activiteiten die zijn/haar zelfstandigheid en zelfredzaamheid belemmeren?

  Denk maar aan vaardigheden zoals jas aan- en uitdoen, ritsen en knopen openen of dicht doen, tanden poetsen, boekentas leren maken,...

   

  Onze ergotherapeute kan met de juiste aanpak en hulpmiddelen deze taken stimuleren en vergemakkelijken.

   

  Ook voor het stimuleren van de executieve functies kan je bij onze ergotherapeute terecht.

  Psycho-pedagogische begeleiding

  Wil je graag begeleiding, therapie of advies met betrekking tot:

  • Studeren/leren leren
  • Sociale vaardigheden: weerbaarheid, assertiviteit, vrienden maken, omgaan met kritiek,...
  • Emotionele ontwikkeling: angsten, emotieregulatie, omgaan met stress/faalangst, zelfbeeld, zelfvertrouwen,...
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Opvoedingsvragen en -ondersteuning
  • Ontwikkelingsmoeilijkheden: AD(H)D, autisme
  • Psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,...) 

  Of wens je een diagnostisch- of handelingsgericht onderzoek? Onderstaande onderzoeken zijn bij ons mogelijk:

  • Intelligentie onderzoek
  • Sociaal-emotioneel belevingsonderzoek
  • Aandacht- en concentratieonderzoek
  • Studiestrategie-, executieve functie- en geheugenonderzoek
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornis: AD(H)D (effectieve diagnosestelling steeds in samenwerking met een externe kinderpsychiater) 

  Huiswerkbegeleiding en bijles

  Voor kinderen tot het 6de leerjaar

  Doorheen de schoolontwikkeling van kinderen en jongeren stoten ze regelmatig op moeilijkheden. Ze kunnen vastlopen in onder andere het lezen, rekenen en spellen. Sommige kinderen weten deze moeilijkheden zelf te overbruggen, maar er zijn er ook velen waarbij dit moeilijker lukt ook al doen ze hun best.

  Tijdens deze lessen geven we jouw zoon/dochter de extra aandacht, uitleg en tips die ze nodig hebben om hun huiswerk tot een goed einde te brengen. Hierbij proberen we zoveel mogelijk hun zelfstandigheid te stimuleren.

   

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  Studiebegeleiding en leren leren

  Voor kinderen vanaf het 5de leerjaar en ouder

  Voor heel wat kinderen en jongeren is het niet evident om te studeren en hun schoolloopbaan vlot door te komen. Het lukt niet om te studeren, het plannen loopt moeizaam, de concentratie is ver zoek,...

  Dat levert vaak grote frustraties op en een daling in hun studiemotivatie.

  Om hen op lange termijn te helpen, wordt er bij ons ingezet op het zelfstandig leren studeren en het versterken van hun studietechniek (plannen, organiseren, timemanagement, studiemotivatie,...).

   

  Of voor advies met betrekking tot je studiekeuze kan je ook bij ons terecht.

   

  De begeleidingen worden steeds afgestemd op de noden van het kind of de jongere.

   

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids typen

  Een speelse kindvriendelijke manier om blind en foutloos te leren typen op een AZERTY-klavier.

  • De lessen worden wekelijks georganiseerd in kleine groepjes (2 tot 4 kinderen). 
  • Een reeks omvat 10 lessen van een uur. 
  • De nadruk tijdens deze cursus ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder naar het toetsenbord te kijken, zonder tijdsdruk.

  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken. 
  • De minimumleeftijd is 9 jaar/3e leerjaar
  • Breng liefst je eigen laptop mee. 
  • De kostprijs bedraagt 210 euro, werkboekje inbegrepen. Een broer of zus uit hetzelfde gezin betaalt 110 euro. Voor individuele trajecten kan een tarief besproken worden.

  Vraag bij interesse meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids rekenen

  Een unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-) rekenproblemen die steunt op het aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van links-rechts-rekenrichting.

  • Voor kinderen met rekenproblemen vanaf het 2e leerjaar.
  • 6 of meer individuele sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden te leren aanvoelen en inzicht te krijgen in het optellen en aftrekken. 
  • Op een volledig schematisch-manipuleerbare manier, zónder werkblaadjes, zónder telbaar MAB-materiaal en zónder computer. 
  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
  • De kostprijs per sessie bedraagt 50 euro. De aankoop van het rekenmateriaal kost 10 euro en gaat integraal naar het ontwikkelingsproject Kay Desperans in Haïti.

  Vraag meer info via ons contactformulier.

  2Hands4Kids rekenen

  Een unieke psychomotorische aanpak van (hoofd-) rekenproblemen die steunt op het aanvoelen van hoeveelheden en ervaren van links-rechts-rekenrichting.

  • Voor kinderen met rekenproblemen vanaf het 2e leerjaar.
  • 6 of meer individuele sessies van 1 uur (voor optellen en aftrekken) om te leren tellen, hoeveelheden te leren aanvoelen en inzicht te krijgen in het optellen en aftrekken. 
  • Op een volledig schematisch-manipuleerbare manier, zónder werkblaadjes, zónder telbaar MAB-materiaal en zónder computer. 
  • Dagelijks 10 minuten oefenen thuis is nodig om het gewenste resultaat te bereiken.
  • De kostprijs per sessie bedraagt 50 euro. De aankoop van het rekenmateriaal kost 10 euro en gaat integraal naar het ontwikkelingsproject Kay Desperans in Haïti.

  Vraag meer info via ons contactformulier.